top of page

Praktijkinformatie

Openingstijden

 De praktijk is elke dag geopend van 8 tot 17 uur met uitzondering van de dinsdag. Op de dinsdag zijn wij geopend tot 12 uur. Indien u op de dinsdagmiddag dringend een dokter denkt nodig te bellen dan kunt u bellen met Meijster Huisarts te Uithuizermeeden op het telefoonnummer: 0595 412316. 

Beltijden

 De praktijk is elke dag geopend van 8 tot 17 uur met uitzondering van de dinsdag. Op de dinsdag zijn wij geopend tot 12 uur. Indien u op de dinsdagmiddag dringend een dokter denkt nodig te bellen dan kunt u bellen met Meijster Huisarts te Uithuizermeeden op het telefoonnummer: 0595 412316. 

Huisbezoeken &
Ontslag uit het ziekenhuis

Huisbezoeken

Tussen 08.00 en 10.00 uur aan te vragen. Aan het eind van de ochtend worden huisbezoeken gedaan voor patiënten die niet naar de praktijk kunnen komen.

 

Omdat de praktijk betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden biedt verzoeken wij u echter -zo mogelijk-naar de praktijk toe te komen.

Ontslag uit het ziekenhuis

In niet alle gevallen is het altijd duidelijk wat de reden is geweest van een ziekenhuisopname of het moment van ontslag.

 

Graag verzoeken wij u, indien gewenst, contact op te nemen met de praktijk wanneer u weer thuis bent of in een andere verzorginstelling verblijft.

Ketenzorg

Door de jaren heen is bepaalde zorg van het ziekenhuis (2e lijn) naar de huisarts (1e lijn) overgegaan. Deze zorg betreft doorgaans chronische ziekten, waarbij begeleiding plaatsvindt via een keten aan hulpverleners die u de beste zorg aanbieden. Momenteel geldt dit voor atriumfibrilleren (ritmestoornis), COPD (longziekte), Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte) en preventie van en controles na hart-en vaatziekten. Deze schakel bestaat o.a. uit uw huisarts, praktijkverpleegkundige, pedicure, diëtiste, en (in sommige gevallen) het ziekenhuis. Onze praktijk is aangesloten bij de Groninger Huisartsen Coöperatie.

Apotheek

De praktijk is verbonden met Apotheek Eemsmond in het Gezondheidscentrum Uithuizen en is geopend van 08.00-12.00u en van 13.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe voorschriften

Als u medicijnen nodig heeft naar aanleiding van een spreekuurbezoek kunt u deze ophalen na het consult of in de loop van de dag bij de Apotheek Eemsmond, tenzij u anders wenst.

Herhaalmedicatie

Een medicijn kan alleen worden herhaald indien u dit met uw arts heeft afgesproken. Het gaat hier bijvoorbeeld om chronische medicatie.

 

U kunt op meerdere manieren uw herhaalmedicatie bestellen: telefonisch, per e-mail, lege potjes/doosjes inleveren bij de praktijk of online formulier.

 

Zonder tegenbericht kunt u herhaalmedicatie twee werkdagen na aanvragen afhalen. Vraag uw herhaalmedicatie tijdig aan.

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt. Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt en proberen het voor u op te lossen. Dit kunt u doen door een klachtenformulier in te vullen en in te leveren bij de assistente.

 

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen bij de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

bottom of page